Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân viên Marketing

Tìm hiểu và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. Từ đó đưa ra báo cáo và chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

Chi tiết

" style="border:0" width="600">